ทำไมต้องผ่าฟันคุด
เพราะเป็นฟันซี่ที่ไม่สามารถขึ้นมาได้ปกติในช่องปาก แต่สามารถทำให้เกิดเหงือกอักเสบ, ฟันซี่ข้างๆอาจผุ จากการทำความสะอาดไม่ถึง, หรือ อาจเป็นถุงน้ำ(ซิสต์)ได้