Make an appointment.

คนไข้สามารถขอนัดเวลากับเราได้ โดยกรอกรายละเอียดตามฟอร์มด้านล่างนี้ ทางคลินิกจะทำการติดต่อกลับไปเพื่อยืนยันการนัดค่ะ


  วัน/เวลานัด

  ทำไมต้องทำครอบฟัน
  1.เนื้อฟันเหลือน้อย ไม่เพียงพอ ไม่สามารถอุดฟันได้
  2.เพื่อความแข็งแรงของฟันที่ได้รับการรักษารากฟันมาแล้ว
  3.ฟันร้าว
  4.ฟันสึกมากๆ มีอาการเสียวฟัน