ทำไมต้องทำครอบฟัน
1.เนื้อฟันเหลือน้อย ไม่เพียงพอ ไม่สามารถอุดฟันได้
2.เพื่อความแข็งแรงของฟันที่ได้รับการรักษารากฟันมาแล้ว
3.ฟันร้าว
4.ฟันสึกมากๆ มีอาการเสียวฟัน