ทำไมต้องทำการบูรณะฟันทั้งปาก
โดยส่วนใหญ่เกิดจากฟันที่สึกทั้งปาก ฟันจะดูสั้นลง หน้าดูสั้น เหมือนคนอายุมาก รวมทั้งอาจเสียวฟันด้วย