ทำไมจึงต้องให้ทันตแพทย์ทำความสะอาดฟันทุก 6 เดือน
เพื่อกำจัดแบคทีเรียตามตัวฟัน ถ้าปล่อยให้เชื้อโรคเหล่านี้เกาะอยู่มากกว่า 6 เดือน จะทำให้เป็นโรคฟันผุ หรือ โรคเหงือก ตามมาได้