ทำไมจึงต้องใส่รีเทนเนอร์หลังการจัดฟัน
เนื่องจากภายหลังการจัดฟันใหม่ๆ ฟันจะเคลื่อนกลับสู่สภาพเดิมได้ง่าย จะต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ่งจนกว่าฟันจะปรับตัวให้คงสภาพอยู่ในตำแหน่งใหม่หลังการจัดฟันได้ ซึ่ง รีเทนเนอร์ จะช่วยประคองฟันไว้ ไม่ให้เคลื่อนจากตำแหน่งที่ได้จัดฟันไว้เรียบร้อยแล้ว ดังนั้น การจัดฟันถ้าจะให้ได้ผลสำเร็จ จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากคนไข้ในการใส่รีเทนเนอร์อย่างสม่ำเสมอด้วย