ทำไมจึงต้องรักษารากฟัน
เพราะฟันผุลึกถึงโพรงประสาทฟัน ทำให้แบคทีเรียลงไปในคลองรากฟัน จึงเกิดการติดเชื้อที่ปลายรากฟัน