ทำไมจึงต้องมีการเคลียร์ช่องปากก่อนการจัดฟัน
เพราะก่อนการจัดฟัน ช่องปากจะต้องอยู่ในสภาพที่ดี ไม่มีโรคเหงือก และ ฟันผุ โดยฟันซี่ใดที่ไม่สามารถรักษาไว้ได้ ก็จะได้พิจารณาถอนเพื่อจะได้วางแผนการจัดฟันได้เหมาะสม