ทำไมจึงต้องมีการปลูกกระดูกในการทำรากเทียมในบางกรณี
เนื่องจากรากเทียมจะยึดอยู่ในช่องปากได้ จะต้องมีกระดูกหุ้มรอบรากเทียมทั้งหมด แต่การถอนฟันนั้นทำให้เกิดการยุบตัวลงของกระดูกตามธรรมชาติ ทำให้ในบางบริเวณ ขนาดของกระดูกบางและเล็กกว่าขนาดของรากเทียม การปลูกกระดูกจึงทำเพื่อทดแทนกระดูกที่ยุบตัวลง เพื่อลดการเกิดปัญหาที่จะตามมาในอนาคต