ทำไมจึงต้องทำการครอบฟันทุกซี่ที่มีในปาก
เพราะการที่จะทำให้ฟันยาวขึ้นนั้น ทำเพียงซี่เดียวไม่ได้ จะทำให้กัดกระแทกอยู่เพียงตำแหน่งเดียว จึงต้องทำทุกซี่ในปากพร้อมกัน