ทำไมจึงต้องถอดฟันปลอมทุกครั้ง ก่อนนอน
เพราะ จะเกิดเหงือกอักเสบใต้ฟันปลอมจากการกดทับตลอดเวลา และอาจก่อให้เกิดเชื้อราตามมาได้ อีกทั้งยังอาจทำให้เกิดฟันผุได้ง่าย เพราะฟันปลอมสะสมคราบอาหารไว้ติดกับฟัน