ทำไมจึงต้องดูแลสุขภาพช่องปากให้ดีอยู่เสมอระหว่างจัดฟัน
เพราะ การที่มีโรคเหงือก หรือ ฟันผุในระหว่างจัดฟัน จะทำให้การรักษาไม่เป็นไปตามที่วางแผนไว้ อีกทั้งเครื่องมือจัดฟันมีผลทำให้การดูแลรักษาสุขภาพช่องปากทำได้ยากขึ้น จึงควรใส่ใจและตั้งใจทำความสะอาดฟันมากกว่าคนไข้ที่ไม่ได้รับการจัดฟัน