ทำไมจึงควรทำรากเทียมกับทันตแพทย์ที่มีความชำนาญในด้านนี้
เพราะมีการวิจัยออกมาแล้วว่ารากเทียมที่ทำโดยทันตแพทย์ที่มีความชำนาญจะมีความสำเร็จในการรักษาที่สูงกว่าทันตแพทย์ทั่วไป ซึ่งคุณหมอ ภควัตร ชาตริยานุโยค จากคลินิกของเรา เป็นทันตแพทย์ที่ได้รับการยอมรับจากผู้ทรงคุณวุฒิทั้งทางด้านใส่ฟันและรากเทียมจากสหรัฐอเมริกา (American Board of Prosthodontics and American Board of Oral Implantology)