ทำไมการอุดฟันด้วยอมัลกัม จึงต้องรอ 1 วันถึงจะเคี้ยวได้
เนื่องจากต้องรอให้วัสดุแข็งตัวเต็มที่ 1 วัน ถ้าไปเคี้ยวก่อน วัสดุอาจแตกได้