Make an appointment.

คนไข้สามารถขอนัดเวลากับเราได้ โดยกรอกรายละเอียดตามฟอร์มด้านล่างนี้ ทางคลินิกจะทำการติดต่อกลับไปเพื่อยืนยันการนัดค่ะ


    วัน/เวลานัด

    ทำไมการอุดฟันด้วยอมัลกัม จึงต้องรอ 1 วันถึงจะเคี้ยวได้
    เนื่องจากต้องรอให้วัสดุแข็งตัวเต็มที่ 1 วัน ถ้าไปเคี้ยวก่อน วัสดุอาจแตกได้