ทำวีเนียร์แทนการจัดฟันได้หรือไม่
ต้องดูกันเป็นกรณีไป ทั้งนี้ทั้งนั้น วีเนียร์สามารถแก้ฟันซ้อนเก หรือ ช่องห่างของฟันเล็กน้อยได้ แต่ไม่สามารถทำได้ในทุกกรณี