ทำฟันปลอมถอดได้ไปแล้ว เจ็บเวลาเคี้ยว ต้องทำอย่างไร
ต้องกลับมาให้ทันตแพทย์ปรับแต่ง เพื่อลดจุดกดเจ็บ ซึ่ง ในบางกรณีอาจต้องใช้รากเทียมมาช่วยทำให้ฟันปลอมแน่นขึ้น ขยับน้อยลง และลดจุดกดเจ็บ