ทำฟันปลอมถอดได้ทั้งปากไปแล้ว น้ำลายเยอะ พูดไม่ชัด เกิดจากอะไร
เป็นเรื่องปกติ เนื่องจาก ร่างกายต้องการการปรับตัวให้เข้ากับฟันปลอมอันใหม่ ซึ่งจะต้องใช้เวลาระยะหนึ่ง โดยมากประมาณ 1-2 เดือน