ทำความสะอาดฟันไปแล้ว ยังรู้สึกว่าฟันเหลืองอยู่ ทำอย่างไรได้บ้าง
ต้องฟอกสีฟันเพื่อทำให้ฟันดูขาวขึ้น เพราะสีเหลืองที่เหลืออยู่หลังจากทำความสะอาดฟันนั้นมาจากข้างในตัวฟัน