ทำครอบฟันไปแล้วเสียวต้องทำอย่างไร
อาการเสียวฟัน อาจเกิดได้ในช่วง 1-2 อาทิตย์แรก ถ้าค่อยๆน้อยลงแล้วหายไป ถือว่าปกติ แต่ถ้าไม่หายหรือเป็นมากขึ้น ควรรีบกลับมาพบทันตแพทย์