ถ้าทำครอบฟัน บนฟันน้ำนม จะขัดขวางการขึ้นของฟันแท้หรือไม่
การทำครอบฟันบนฟันน้ำนมจะไม่ขัดขวางการขึ้นของฟันแท้ เนื่องจากครอบฟันไม่ได้ไปขัดขวางการละลายตัวของรากฟันน้ำนมจากฟันแท้ ดังนั้นฟันแท้จึงขึ้นได้ตามปกติ