Make an appointment.

คนไข้สามารถขอนัดเวลากับเราได้ โดยกรอกรายละเอียดตามฟอร์มด้านล่างนี้ ทางคลินิกจะทำการติดต่อกลับไปเพื่อยืนยันการนัดค่ะ


    วัน/เวลานัด

    ถ้าทำครอบฟัน บนฟันน้ำนม จะขัดขวางการขึ้นของฟันแท้หรือไม่
    การทำครอบฟันบนฟันน้ำนมจะไม่ขัดขวางการขึ้นของฟันแท้ เนื่องจากครอบฟันไม่ได้ไปขัดขวางการละลายตัวของรากฟันน้ำนมจากฟันแท้ ดังนั้นฟันแท้จึงขึ้นได้ตามปกติ