ถาดฟอกสีฟันแบบที่ซื้อตามห้างใช้ได้หรือไม่
ผลิตภัณฑ์ที่ซื้อได้ตามห้างนั้น ไม่ได้ถูกควบคุมปริมาณและการใช้งานตามมาตรฐานโดยทันตแพทย์ ซึ่งอาจทำให้มีผลเสียต่อฟันคนไข้ได้