ถอนฟัน หรือ ผ่าฟันคุด แล้วเลือดไหลไม่หยุด ทำอย่างไร
โดยปกติแล้ว ถ้าคนไข้กัดผ้าก๊อซให้แน่นเป็นเวลา 1-2 ชั่วโมง โดยไม่บ้วนเลือด หรือ น้ำลาย ก็จะทำให้เลือดหยุดได้ตามปกติ แต่จะมีในคนไข้ที่ทานยาบางชนิดที่ทำให้เลือดหยุดยาก กรณีนี้อาจต้องใส่ยาห้ามเลือดเพื่อช่วยให้เลือดหยุดตามปกติ