ถอนฟัน หรือ ผ่าฟันคุด แล้วจะบวมหรือไม่
การถอนฟันปกติมักจะไม่บวม แต่การถอนฟันที่ยากซึ่งต้องมีการผ่า หรือ การผ่าฟันคุด จะมีอาการบวมได้ ประมาณ 3-7 วัน ขึ้นอยู่กับความยากง่ายของฟันซี่นั้นๆ