ถอนฟัน หรือ ผ่าฟันคุด เจ็บหรือไม่
โดยปกติแล้วระหว่างทำจะไม่เจ็บเพราะคุณหมอจะใส่ยาชาระหว่างทำอยู่แล้ว หลังจากทำเสร็จอาจมีปวดได้บ้าง 2-3 วัน โดยยาแก้ปวดที่ให้ไปจะบรรเทาความเจ็บปวดได้