ถอนฟัน หรือ ผ่าฟันคุดไปแล้วออกกำลังกายได้หรือไม่
ถ้าออกกำลังกายเบาๆ ก็สามารถทำได้หลังจากทำไป 2-3 วัน ถ้าออกกำลังกายหนักแนะนำให้รอประมาณ 1 อาทิตย์