ควรจะมาเร่ิมจัดฟันอายุเท่าไหร่
ควรมาพบทันตแพทย์จัดฟันเมื่อมีอายุ ประมาณ 7-9 ขวบ เพื่อวินิจฉัยว่าคนไข้จะต้องจัดฟันหรือไม่ และเริ่มทำเมื่อใด เพราะในช่วงอายุนี้ อาจทำการรักษาที่สามารถกระตุ้นหรือยับยั้งการเจริญเติบโตของขากรรไกรที่ผิดปกติ ทำให้ลดความยุ่งยากและความซับซ้อนของการรักษาในอนาคตได้