Make an appointment.

คนไข้สามารถขอนัดเวลากับเราได้ โดยกรอกรายละเอียดตามฟอร์มด้านล่างนี้ ทางคลินิกจะทำการติดต่อกลับไปเพื่อยืนยันการนัดค่ะ


    วัน/เวลานัด

    ควรจะพาลูกไปหาหมอฟันครั้งแรกเมื่อไหร่
    โดยปกติแล้วควรจะพามาตั้งแต่ฟันซี่แรกขึ้น เพื่อเรียนรู้วิธีการทำความสะอาดฟันให้ลูกน้อยจากทันตแพทย์