คราบฟันจากบุหรี่ กำจัดได้หรือไม่
สามารถกำจัดได้ด้วยขูดหินน้ำลาย และขัดทำความสะอาด