ครอบฟันและสะพานฟันทำไปแล้วอยู่ได้นานแค่ไหน
โดยปกติแล้วถ้าคนไข้ทำความสะอาดได้ดี ไม่เคี้ยวของแข็ง เช่น น้ำแข็ง กระดูก ถั่ว ก็จะมีอายุเฉลี่ยอยู่ที่ 10 ปี