คนไข้อายุมากแล้ว จะทำรากเทียมได้หรือไม่
อายุมากไม่ใช่ข้อจำกัดในการทำรากเทียม ข้อจำกัดในการทำรากเทียมส่วนใหญ่คือโรคทางระบบบางโรคที่ไม่ได้รับการควบคุมโดยแพทย์ เช่น เบาหวาน หรือ ได้รับยาบางชนิดที่มีผลต่อกระดูกและแผล