ข้อจำกัดของการฟอกสีฟันคืออะไร
ในบางกรณีการฟอกสีฟันไม่สามารถจะทำให้ฟันขาวได้ทั้งหมด เช่น ฟันเตตราซัยคลิน ฟันตกกระ เนื่องจากเป็นความผิดปกติจากภายในตัวฟันร่วมด้วย โดยอาจต้องทำวีเนียร์ เพื่อปกปิดความผิดปกติเหล่านี้หลังจากการฟอกสีฟัน เพื่อให้ได้ผลที่ดีที่สุด