ข้อควรระวังหลังการฟอกสีฟันมีอะไรบ้าง
ควรหลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่ อาหารหรือเครื่องดื่มที่มีสีเข้มในช่วงที่ทำการฟอกสีฟัน ถ้ามีอาการเสียวฟัน ควรแปรงฟันด้วยยาสีฟันที่มีสารลดการเสียวฟัน