Make an appointment.

คนไข้สามารถขอนัดเวลากับเราได้ โดยกรอกรายละเอียดตามฟอร์มด้านล่างนี้ ทางคลินิกจะทำการติดต่อกลับไปเพื่อยืนยันการนัดค่ะ


    วัน/เวลานัด

    ข้อควรระวังหลังการฟอกสีฟันมีอะไรบ้าง
    ควรหลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่ อาหารหรือเครื่องดื่มที่มีสีเข้มในช่วงที่ทำการฟอกสีฟัน ถ้ามีอาการเสียวฟัน ควรแปรงฟันด้วยยาสีฟันที่มีสารลดการเสียวฟัน