ขูดหินน้ำลาย กับ การเกลารากฟัน ต่างกันอย่างไร

การขูดหินน้ำลายจะทำในกรณีที่เป็นโรคเหงือกอักเสบ แต่ถ้าเป็นโรคปริทันต์ (โรครำมะนาด) แล้วจะต้องทำการเกลารากฟันร่วมด้วย