ขั้นตอนในการทำรากเทียมเป็นอย่างไร
ทันตแพทย์จะปลูกรากเทียมไปในกระดูกบริเวณที่สูญเสียฟันไป โดยรอให้ รากเทียม ยึดกับกระดูกประมาณ 2 เดือน (ในกรณีที่ไม่ต้องปลูกกระดูก) จากนั้นก็จะทำการพิมพ์ปาก และ นัดมาใส่ฟันบนรากเทียม