Make an appointment.

คนไข้สามารถขอนัดเวลากับเราได้ โดยกรอกรายละเอียดตามฟอร์มด้านล่างนี้ ทางคลินิกจะทำการติดต่อกลับไปเพื่อยืนยันการนัดค่ะ


    วัน/เวลานัด

    การอุดฟันมีกี่แบบ
    โดยทั่วไปแล้ว มี 2 แบบ คือ สีเหมือนฟัน กับ สีโลหะ การจะเลือกแบบใดนั้นขึ้นอยู่กับตำแหน่งของฟัน ขนาดรอยผุ และการใช้งาน