การอุดฟันมีกี่แบบ
โดยทั่วไปแล้ว มี 2 แบบ คือ สีเหมือนฟัน กับ สีโลหะ การจะเลือกแบบใดนั้นขึ้นอยู่กับตำแหน่งของฟัน ขนาดรอยผุ และการใช้งาน