การรักษารากฟัน ทำอย่างไร

โดยการใช้เครื่องมือเข้าไปทำความสะอาด และ ใส่ยาเพื่อฆ่าเชื้อโรค ในคลองรากฟัน จากนั้นจึงอุดคลองรากฟัน เพื่อป้องกันไม่ให้แบคทีเรีย จากในปากลงไปในคลองรากฟันและเกิดการติดเชื้อได้อีก