การฟอกสีเหงือกเจ็บหรือไม่
ไม่เจ็บ และไม่ต้องฉีดยาชา เพียงแค่ทายาชาเฉพาะที่เท่านั้น