การฟอกสีเหงือกทำอย่างไร
ทำโดยการใช้แสงเลเซอร์ยิงไปที่เม็ดสีเมลานินให้แตกสลายไป