การฟอกสีฟันมีกี่วิธี
มี 2 วิธี แบบทำที่คลินิกด้วยแสง และ แบบถาดเฉพาะบุคคลที่ทำโดยทันตแพทย์ไปฟอกที่บ้าน