การฟอกสีฟันจะทำอันตรายต่อผิวฟันหรือไม่
การฟอกสีฟันไม่ได้ไปกัดผิวฟันออกเลย สิ่งที่ทำคือการไปฟอกเอาเม็ดสีที่เข้มออกจากตัวฟันเท่านั้น ไม่มีอันตรายใดๆต่อฟันคนไข้