การดูแลรักษารากเทียมทำอย่างไร
ดูแลเหมือนฟันธรรมชาติทั่วไป โดยอาจมีแปรงชนิดพิเศษที่มีขนาดเล็กเพื่อช่วยทำความสะอาด เนื่องจากรากเทียมทำมาจากไทเทเนียม ดังนั้นจึงไม่เกิดฟันผุ แต่ถ้าไม่ดูแลรักษาทำความสะอาด อาจทำให้เกิดเหงือกอักเสบ รอบๆรากเทียมได้ ดังนั้น คนไข้ควรแปรงฟัน และ ใช้ไหมขัดฟันเป็นประจำทุกวัน และกลับมาให้ทันตแพทย์ตรวจ เอ็กซเรย์ และ ทำความสะอาดช่องปาก ทุก 6 เดือน ก็จะสามารถป้องกันการอักเสบรอบๆ รากเทียมได้