การจัดฟันมีอยู่กี่แบบ
โดยทั่วไปมีอยู่ 2 แบบ คือ แบบใส่เครื่องมือติดแน่น และ แบบถอดได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความผิดปกติของแต่ละบุคคลว่าเหมาะสมกับการจัดฟันแบบใด