Make an appointment.

คนไข้สามารถขอนัดเวลากับเราได้ โดยกรอกรายละเอียดตามฟอร์มด้านล่างนี้ ทางคลินิกจะทำการติดต่อกลับไปเพื่อยืนยันการนัดค่ะ


    วัน/เวลานัด

    การจัดฟันทำให้ใบหน้าดูเรียวขึ้นได้ จริงหรือไม่
    ในบางกรณีการเรียงตัวของฟันที่ดีขึ้นก็อาจทำให้หน้าดูเรียวขึ้นได้ แต่ไม่ใช่ในทุกกรณี