การจัดฟันทำให้ใบหน้าดูเรียวขึ้นได้ จริงหรือไม่
ในบางกรณีการเรียงตัวของฟันที่ดีขึ้นก็อาจทำให้หน้าดูเรียวขึ้นได้ แต่ไม่ใช่ในทุกกรณี