Make an appointment.

คนไข้สามารถขอนัดเวลากับเราได้ โดยกรอกรายละเอียดตามฟอร์มด้านล่างนี้ ทางคลินิกจะทำการติดต่อกลับไปเพื่อยืนยันการนัดค่ะ


    วัน/เวลานัด

    การจัดฟันทำให้จมูกโด่งขึ้นได้ จริงหรือไม่
    สำหรับคนฟันค่อนข้างยื่น เมื่อจัดฟันแล้วฟันหุบลงไป จึงทำให้จมูกดูโด่งขึ้น