การจัดฟันทำให้จมูกโด่งขึ้นได้ จริงหรือไม่
สำหรับคนฟันค่อนข้างยื่น เมื่อจัดฟันแล้วฟันหุบลงไป จึงทำให้จมูกดูโด่งขึ้น